Müügitingimused

OÜ Kliko e-poe müügitingimused

 1. Müügitingimuste kehtivus
  1) Müügitingimused kehtivad WWW.KLIKO.EE/E-POOD e-poest tarbijast ostja (edaspidi Tarbija), juriidilisest isikust ostja (edaspidi Äriklient) ja ettevõtja OÜ Kliko (registrikood 10042502) (edaspidi Kliko e-pood) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
  2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Kliko e-poest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
  3) Kliko e-pood jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel https://kliko.ee/e-pood/muugitingimused
  4) Käesolevad müügitingimused kehtivad alates 01.09.2015.a
 1. Hinnainfo
  1) Kõik Kliko e-poes toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
  2) Kauba ostudele, millele pole kehtestatud eraldi toote lehel tasuta transporti, lisandub hinnale transpordi hind vastavalt Tarbija või Ärikliendi valitud tarneviisile.
  3) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (3 päeva pärast tellimuse vormistamist).
  4) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija või Ärikliendi ja Kliko e-poe vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
  5) Kliko e-pood jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel https://kliko.ee ja selle alamlehtedel.
 1. Tellimuse vormistamine
  1) Lisa soovitud tooted ostukorvi.
  2) Kassa lehel täida nõutud andmeväljad. Vali kas soovid kaupa pakiautomaadist kätte saada või tuled ise järele. Kui eelistad pakiautomaadi varianti, siis vali sobiv pakiautomaat. Seejärel vali sobiv makseviis.
  3) „Esita tellimus“ – sulle saadetakse automaatselt ettemaksu arve e-kirja teel. Selle alusel saad teha pangaülekande euromaksena. Ettemaksu arves on välja toodud andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega.
  4) „Tellimuse märkused“ – kui soovid raamatupidajale esitamiseks sobivat arvet, siis kirjuta oma soovist Tellimuse Märkuste lahtrisse.
  5) Täida ostukorvi leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Sinu ostetud toodete ja teenuste kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning vajadusel hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.
  6) E-poes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel.
 1. Müügilepingu jõustumine
  1) Kauba müügilepinguga kohustub Kliko e-pood andma Tarbijale või Ärikliendile üle Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale või Ärikliendile. Tarbija või Äriklient kohustub Kliko e-poele tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
  2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 4 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
  3) Müügileping jõustub pärast Tarbija või Ärikliendi tehtud makse laekumist Kliko e-poe pangakontole.
 1. Kohaletoimetamine
  1) Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib Kliko e-pood tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.
  2) E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Kliko e-poe pangakontole.
  4) Kliko e-pood ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Kliko e-pood ei saanud mõjutada ega ette näha.
 1. Tagastamisõigus Tarbijale
  1) Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.
  2) Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
  3) Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus, saates kirja helle@kliko.ee.
  Kirjas tuleb märkida:
  Ees- ja perekonnanimi
  E-posti aadress
  Milliste toodete ostust soovid taganeda?
  Millal said tooted kätte (kuupäev)?
  Tellimuse number/Arve number, mille alusel tasusid kauba eest
  Muu oluline info
  4) Kliko esindaja saadab Tarbijale taganemisavalduse kättesaamise kinnituse.
  5) Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama e-mailile kadri@kliko.ee tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
  5) Tarbija tasub tagastamiskulud.
  6) Kliko e-pood tagastab Tarbijale kõik Tarbijalt lepingu alusel saadud tasud viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, peale tagastatud toote kättesaamist.
 1. Tagastamisõigus Ärikliendile
  1) Tagastamisõigus ei kehti Ärikliendile ning kõik ostud on lõplikud.
 1. Vääramatu jõud
  1) Kliko e-pood ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Kliko e-pood ei saanud mõjutada või ette näha.
 2. Privaatsuspoliitika ja Isikuandmete töötlemine
  1) Tarbija või Äriklient annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega Kliko e-poele õiguse koguda ja töödelda Tarbija või Ärikliendi isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, e-postiaadress, pakiautomaadi valik) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
  2) Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
  3) Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku Kliko e-poe veebilehel.
  4) Kliko e-poel on õigus kasutada Ärikliendi e-posti aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Ärikliendile.
  5) Tarbija või Äriklient kinnitavad, et  tellimuse esitamisega nõustub ta Kliko e-poe privaatsuspoliitikaga ning on sellega tutvunud.
 1. Pretensioonide esitamise kord Tarbijale
  1) Kliko e-pood vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.
  2) Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Kliko e-poe poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
  3) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
  4) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad Kliko e-pood ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab Kliko e-pood.
  5) Kliko e-pood ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
  6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile kadri@kliko.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
  7) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
  8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest. Kliko e-pood saadab koheselt Tarbijale kaebuse kättesaamise kinnituse.
  9) Tarbijal on õigus nõuda Kliko e-poelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Kliko e-poel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, Kliko e-pood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.
 1. Pretensioonide esitamise kord Ärikliendile
  1) Kliko e-pood vastutab Ärikliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad 14 päeva jooksul, alates kauba üleandmisest Ärikliendile.
  2) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile helle@kliko.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
 1. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole
  1) Kui Kliko e-pood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Kliko e-poe pakutud lahendusega ja leiab, et tema õigusi on rikutud, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel http://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijale, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse http://www.consumer.ee/.